Friday, March 4, 2016

Jungfru Marie bebådelsedag

Guds mäktiga verk eller "Är du på?"

"Omöjligheten är Guds fråga, villigheten är min."
Biskop Johan Tyrberg och jag pratar om jungfrufödsel och inkarnation.
Om små och stora omöjligheter.
Om att säga ja till Gud och om att säga nej.
Och jag efterlyser lite mer tvekan från Maria. 
För att kunna identifiera mig.
Men det står inget om någon tvekan. 
Sen för Gabriel in oss på "den undflyende närvaron" - Gud som vi aldrig kan förfoga över.

Jag nämner också en grej jag läste på tåget på våg till samtalet. Om man vill läsa mer om det så finns det här: Utmaning från David Lose 
- en av vår tids mest nytänkande och inspirerande homileter.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 042 - Predikopodden


(Foto: Martin Lindeborg)

No comments:

Post a Comment