Wednesday, March 16, 2016

Långfredagen

Korset eller Ge det inte för mycket ord

"Den som är anklagad för hädelse är den som ropar ut sin gudstro" säger biskop Johan Tyrberg om Jesus dödsögonblick.
Och kanske är det en tankeställare för oss alla.
Det är inte alltid de som anser sig vara fromma som är det i slutänden.

Om detta pratar vi. Och om övergivenheten. Och om kvinnorna som stannar kvar. Trots allt.

Men vi konstaterar också att vi inte kan prata om allt det som har med långfredagen och korset att göra!

Klicka här för att lyssna på samtalet: 043 - Predikopodden

No comments:

Post a Comment